ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το λογιστικό γραφείο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988 από την Χρυσάνθη Μπίντση πτυχιούχο της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φοροτεχνικό Α τάξεως από το οικονομικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Στην Εταιρία Λογιστικής και Ανάπτυξης συμπληρώνοντας σχεδόν 30 χρόνια επιτυχημένα εξελικτικής πορείας, απασχολούμε μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από τέσσερις συνεργάτες ενώ στη φαρέτρα των όπλων της διαθέτει μία άρτια ομάδα Νομικών, Μηχανογράφων και Εξειδικευμένων Συμβούλων με αντίστοιχα πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Επιχειρήσεων.
 

Υπηρεσίες Λογιστικής

Υπηρεσίες Φοροτεχνικές

Υπηρεσίες Οικον/τεχνικές

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε με αξιοπιστία παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, όλο το φάσμα της Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας φυσικών και νομικών προσώπων, στηρίζοντας έτσι την άρτια Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.