Η Εταιρία Λογιστικής και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1987 από την Χρυσάνθη Μπίντση πτυχιούχο της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φοροτεχνικό Α τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Στην Εταιρία Λογιστικής και Ανάπτυξης συμπληρώνοντας σχεδόν 30 χρόνια επιτυχημένα εξελικτικής πορείας, απασχολούμε μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από τρις συνεργάτες ενώ στη ‘φαρέτρα’ των ‘όπλων΄ της διαθέτει μία άρτια ομάδα Νομικών, Μηχανογράφων και Εξειδικευμένων Συμβούλων με αντίστοιχα πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Επιχειρήσεων.

Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε με αξιοπιστία παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, όλο το φάσμα της Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας φυσικών και νομικών προσώπων, στηρίζοντας έτσι την άρτια Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.

Η υπεύθυνα έγκαιρη και έγκυρη επίβλεψη ή και καθολική μηχανογραφική υποστήριξη του λογιστηρίου, είναι καθημερινό μας πόνημα.
Σε προσωπικό επίπεδο, μέλημά μας είναι η καίρια υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση του επιχειρηματία, ώστε ‘απελευθερωμένος’ και πέρα από τις ‘τυπικές’ διαδικασίες, να αφιερωθεί απερίσπαστος στην επιχειρηματική του πορεία.


Επωνυμία: Εταιρία Λογιστικής & Ανάπτυξης Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 25, Θεσ/νίκη, ΤΚ: 54624 Εταιρικό κεφάλαιο: 20.000. Αριθμός ΓΕΜΗ: 148286806000
Εταίροι: Μαυρίδης Δημήτριος, ποσοστό 85% και Πήτα Καλή εταίρος και διαχειρίστρια, ποσοστό 15%.